Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Jobba hos oss

Har du barnets lärande i fokus och väcker empatisk kommunikation, NVC (NONVIOLENT COMMUNICATION), ett engagemang hos dig? Då är du pedagogen som vi söker till våra förskolor.

Vår vision är att stärka barns självkänsla. Vi fokuserar på att lyssna till barnets upplevelser och strävar efter att komma bort från egna bedömningar. Vi uppmuntrar och stödjer barn att bli självständiga och samtidigt visa hänsyn till andra människor. Det tror vi ökar möjligheterna att mötas med respekt, förstå olika behov, önskemål och kunna samtala på ett sätt som leder till gemensam utveckling.

Det empatiska förhållningssättet präglar dialogen mellan våra pedagoger, barn och även i mötet med våra vårdnadshavare. Vårt NVC-arbete påbörjades för över 15 år sedan och pågår i praktiken varje dag i olika möten, egna reflektioner, interna och externa utbildningar och allt för att nå ytterligare fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet.

Vi söker pedagoger som vill verka i en verksamhet där vi tar det pedagogiska uppdraget på stort allvar, är vetgiriga och nyfikna på att förstå och dela detta tillsammans med barn, kollegor och föräldrar.
Vi uppmuntrar till ett inkluderande och coachande ledarskap samt att arbeta utifrån ett projektorienterat arbetssätt. En del av arbetet är att aktivt delta och bidra i våra olika pedagogiska arbetsgrupper.
Den pedagogisk planeringen lägger vi upp på vår digitala plattform, V-klass, som ger en tydlig överblick av både planering och dokumentation.

I medarbetarundersökningen uppgav dina blivande kollegor vad de ansåg var de huvudsakliga skälen till att de valt att arbeta hos oss:

”Inspirerande, drivande, utvecklande”
”Tid tillsammans med barnen prioriteras, underbara och närvarande kollegor”
”Ärlighet, förhållningssättet, möjligheterna”
Vi erbjuder även ett årligt friskvårdsbidrag, ändamålsenliga arbetskläder samt subventionerade måltider lagade från grunden av våra kockar på respektive förskola.

Välkommen att skicka in din ansökan till jobb@angbybarnen.se Vill du läsa mer om oss, besök vårt Instagramkonto: angbybarnens_forskolor