Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Studiebesök & kurser med huvudtema empati

Under 20 års tid har empatisk kommunikation varit ett ledande arbetssätt på våra fem förskolor. Ett medvetet förhållningssätt som ger stöd för pedagogers samarbete och även vår vision att stärka barns självkänsla. Vi hämtar inspiration från NVC (Nonviolent Communication) en kommunikationsmodell utvecklad av den amerikanska psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. Med ett empatiskt förhållningssätt ökar möjligheterna att mötas med respekt, förstå olika behov, önskemål och samtala på ett sätt som leder till gemensam utveckling.

Under åren har vi tagit emot många studiebesök, vi har föreläst både i Sverige och utomlands och deltagit i olika forskningsprojekt tillsammans med Norge och Danmark. I samarbete med utbildningsföretaget G.A.M (give it a minut) och NVC tränaren Tracy Seed i London, erbjuder vi nu kurser, utbildningsresor och föreläsningar i ämnet empatisk kommunikation.

Har du frågor och vill veta mer kontakta:
gam@angbybarnen.se

Empatisk kommunikations på förskolan

Online-kurs

En onlinekurs där du får kunskap och verktyg för att kunna arbeta med ett empatisk förhållningssätt på din förskola och hur det kan göra skillnad på din förskola

Om utbildningen

Utbildningen lär dig grunderna i empatisk kommunikation. Vi delar med oss av våra erfarenheter, övningar och planeringar för att du sedan ska känna dig trygg att ta det vidare till din förskola.
Vi ser att barn som får träna sina empatiska färdigheter ökar förmågan att förstå och uttrycka det som är viktigt för dem. Samtidigt ökar det barns förmåga att lyssna till vad andra barn upplever när konflikt uppstår. Det stärker färdigheter för att möta konflikter på ett fredligt sätt.

Du kommer upptäcka hur empatisk kommunikation kan inkluderas i den dagliga undervisningen, hur det gör skillnad och stöds av läroplanen. Även om små barn har en naturlig förmågan till empati och samarbete, så är det av betydelse att vi fortsätter att utveckla och ge stöd för deras empatiska språk och förhållningssätt.

Vem är den här utbildningen till för och vilka förkunskaper behövs?

Kursen är framför allt för förskolepersonal. Inga förkunskaper krävs. Vi önskar dock att du som deltagare närvarar vid samtliga tillfällen då kurstillfällena bygger på varandra.

START


Tid och datum
Fredag 27 Januari - 13:00 – 15:30
(CEST) Stockholm lokala tid.

Utbildningstillfällen - (Sessions)
6 x 2,5 tim.

Stödtillfällen - (Empathy café)
4 x 1,15 tim.
Tillfälle då vi ger stöd för ditt personliga arbete på din förskola.

Pris 5500 SEK
Vi har hållit priset så lågt som möjligt för att det ska vara tillgängligt för alla.
Se kursinnehåll nedan för se vad som ingår.


Anmälan sker till gam@angbybarnen.se

kids lying on a blanket
kids lying on a blanket

Kursinnehåll

Utbildningstillfällena omfattar 6 x 2,5 tim.
"Empati Kafé" omfattar 4 x 1,15 tim där vi delar, diskuterar och reflekterar i mindre grupper. Ett stöd för ditt personliga arbete på din förskola.

 • Session 1
  Fredag 27 Januari - 13:00 – 15:30

 • Session 2
  Fredagen 3 Februari - 13:00 – 15:30

 • Empathy Café
  Fredag 17 Februari - 14:00– 15:15

 • Session 3
  Fredagen 3 Mars - 13:00 – 15:30

 • Empathy Café
  Fredag 17 Mars - 14:00– 15:15
 • Session 4
  Fredag, 31 Mars - 13:00 – 15:30

 • Empathy Café
  Fredag 14 April - 14:00– 15:15

 • Session 5
  Fredag 28 April - 13:00 – 15:30

 • Empathy Café
  Fredag 12 Maj - 14:00 – 15:15

 • Session 6
  Fredag 26 Maj - 13:00 – 15:30

Besök våra förskolor under 4 dagar i Stockholm och bli en del av vårt empatiska kommunikations team

Fysisk kurs

I samarbete med NVC-tränaren Tracy Seed anordnar vi återigen en lärorik resa till våra förskolor i Bromma, Stockholm 2023. Kursen kommer att hållas på både svenska och engelska då vi blandar pedagoger från hela Europa.

Vid denna unika vistelse får du ta del av den empatiutbildning som pågår på Ängybarnens förskolor. Det kommer att finnas tid att observera och reflektera över hur ett empatiskt förhållningssätt ser ut och kan planeras in i en förskolemiljö. Vad sker under dessa dagar?

 • Första dagen träffas hela gruppen för en introduktion och föreläsning om vårt arbete.
 • Varje dag reser vi till förskolorna för att observera, reflektera och ta del av olika empatiträningar för att få inspiration och förståelse för hur empatisk kommunikation gör skillnad på förskolan.
 • Du kommer få ta del av G.A.M empatimaterial. Ett spel där du får stärka din förmåga att uttrycka det som är viktigt för dig och även bli medveten om vad som kan stå i vägen för kontakt.
 • Ta del av olika aktiviteter som du kan ta tillbaka till din egen verksamhet.
 • Se och lär dig hur mindfulness, empati och medkänsla är en del av läroplanen.

Kursinformation


Tid och datum
Måndag 29 maj 2023 (11:00) – Torsdag 1 juni 2023 (15:30)

Mer information om kursen under dessa dagar kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort.


Pris 4700 SEK


Anmälan sker till gam@angbybarnen.se

A grupu of people sitting
A women taking photos

Studiebesök, kurser & föreläsninga

Genom åren har vi haft många studiebesök, hållit i kurser och presentationer både i Sverige och utomlands och även utformat workshops. Vi har även deltagit i olika forskningsprojekt tillsammans med Norge och Danmark. Studiebesöken till våra förskolor brukar vara i 1,5 - 2 timmar och består av en inledande presentation av hur vi arbetar med empatisk kommunikation, besök på förskolan och en avslutande frågestund uppe I mötesrummet.

Vi har även föreläsningar med olika inriktningar baserat på era önskemål. Det kan exempelvis vara hur vi arbetar med empatisk kommunikation I kombination i med TAKK (stödtecken) för de små barnen.

Alla aktiviteter vi erbjuder syftar till att bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för hur ett empatiskt förhållningssätt kan göra skillnad på förskolan.

Vill ni veta mer för att boka ett besök eller föreläsning, kontakta oss på gam@angbybarnen.se

Tre kvinnor sitter på en trapp