Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Ansök om köplats

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Du ansöker till dessa verksamheter i e-tjänsten Min barnomsorg (du behöver e-legitimation).

Du får ange max fem förskolor i er ansökan och rangordna dom efter vilken förskola ni helst vill ha plats på. Ni har lika stor möjlighet att komma in på era valda förskolor oavsett rangordning.

Varje förskola är en egen kö och påverkas inte av varandra så länge ni inte tackar ja/nej till en plats. Om ni tackar ja eller nej till en erbjuden plats så stryks ni från aktuell förskolas kö och även till lägre rankade val. 

Exempel: Ni blir erbjuden plats på ert tredjehandsval och tackar nej till det, då står ni kvar i kön till val 1 och 2, detsamma gäller om ni tackar ja till platsen.

Ni ansvarar själva för att hålla era köval uppdaterade. Om ni inte vill ha plats för tillfället så kan ni ”skydda” er köplats genom att ändra önskat startdatum till ett senare datum. Inför höstterminen så börjar vi intagningen i januari och inför vårterminen så börjar vi intagningen i augusti. Enstaka lediga platser kan uppstå under terminens gång.

Om ni inte har möjlighet att lämna er ansökan digitalt så kontaktar ni stadens kontaktcentrum på 08-508 00 508.

Har du frågor?

Om du har frågor om Ängbybarnens kö, platstillgång eller våra förskolor är ni välkomna att kontakta Eva Schoultz på eva@angbybarnen.se .

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på
telefon: 08 508 00 508, och på mail: kcskola@stockholm.se.

Har du svårt att hitta våra förskolor på Stockholm stads hemsida så kan du söka på Empatisk kommunikation, då kommer samtliga fem förskolor upp.

Om ni vill besöka våra förskolor så har vi visningar 2-3 gånger per termin då en pedagog från förskolan visar runt och berättar om verksamheten. Aktuella datum finner ni under vårt kalendarium.

Köregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  • Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.