Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Välkommen

Här kan du tryggt lämna ditt barn till pedagoger som är engagerad och kunniga och som ser vad just ditt barn behöver. Vi tar tillvara ditt barns nyfikenhet, vägleder det till respekt och ansvar för sig själv och andra. Vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla. Vi tar barnens behov på allvar när vi utformar miljö, verksamhet och skapar aktivitet. Vi har ett tydligt pedagogiskt syfte, allt inom läroplanens ramar.

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker. Vi bemöter varandra med empati och respekt. Vi samverkar i dialog: talar ärligt, lyssnar lyhört och beslutar ihop. Vi är inspirerade av Nonviolent communication, NVC. Vår värdegrund, glädje, nyfikenhet och trygghet, är det viktigaste redskapet när vi möter ditt barn. Värdegrunden är också utgångspunkten för vår vision, att stärka barns självkänsla.

Nyheter

Välkomna på visning av våra förskolor

Vänligen anmäl er till eva@angbybarnen.se senast 2 dagar innan visningen.


Informationen kommer att ske utomhus och två föräldrar i taget kan gå in och se lokalerna. Om ni eller barnet har förkylningssymptom så ber vi er komma på nästa visning.


September
28/9 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
28/9 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
29/9 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
29/9 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
30/9 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

November
23/11 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
23/11 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
24/11 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
24/11 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
25/11 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Januari
25/1 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
25/1 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
26/1 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
26/1 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
27/1 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Mars
15/3 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
15/3 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
16/3 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
16/3 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
17/3 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Maj
3/5 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
3/5 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
4/5 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
4/5 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
5/5 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Varmt välkommna!


Läs mer

Vi byter namn på vår förskola i Åkeshov

Namnet Gläntan är numera varumärkesskyddat av en förskola söder om stan och därför byter vi nu namn på vår förskola.

Vi valde ett mer lokalt namn, Förskolan Möjbro, då vår förskola är placerad på just Möjbrovägen i Bromma. Möjbrovägen har fått sitt namn efter Möjbro i Hagby, Uppland. Där finns en berömd runsten med urnordisk inskrift och bildframställning av en ryttare med sköld och huggvapen. Välkommen till Förskolan Möjbro!


Läs mer

Vi söker Förskollärare med intresse för empatisk kommunikation

Vår vision är att stärka barns självkänsla. Vi fokuserar på att lyssna till barnets upplevelser och strävar efter att komma bort från egna bedömningar.


Vi uppmuntra och stödjer barn att bli självständiga och samtidigt visa hänsyn till andra människor. Det ökar möjligheterna att mötas med respekt, förstå olika behov, önskemål och samtala på ett sätt som leder till gemensam utveckling. Det empatiska förhållningssättet präglar även våra möten tillsammans med föräldrarna och oss pedagoger emellan. Vårt NVC-arbete påbörjades för över 15 år sedan och fortgår ständigt genom praktik, interna och externa utbildningar.

Vi söker dig förskollärare som vill verka i en verksamhet där vi tar det pedagogiska uppdraget på stort allvar, är vetgirig och nyfiken på att förstå och dela detta tillsammans med barn, kollegor och föräldrar.

Välkommen att skicka in din ansökan till oss, jobb@angbybarnen.se


Läs mer

Spännande utbyte med Ukraina

Efter att en grupp från Ukraina besökt oss i våras fick vi frågan om vi ville föreläsa på ett av Ukrainas största utbildningsevent ”EdCamp” i staden

Kharkiv nu i juli. Vi var nästan 200 inbjudna talare från 23 olika länder som föreläste och höll workshops för över 1000 lärare.

Hela idén med EdCamp är att dela med sig av sina erfarenheter, bli inspirerad och lära tillsammans. Vår föreläsning och workshop handlade om hur vi gör skillnad med empatisk kommunikation på våra förskolor. Deltagarna fick pröva på olika övningar och även spela det spel som vi precis tagit fram. Allt för att öva sin förmåga att lyssna empatiskt, både till sig själv och sin omgivning. Det blev en väldigt lyckad och lärorik erfarenhet som vi kommer dela med oss av under våra studiedagar.


Läs mer

Följ oss på Instagram

@angbybarnens_forskolor