Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Välkommen

Här kan du tryggt lämna ditt barn till pedagoger som är engagerad och kunniga och som ser vad just ditt barn behöver. Vi tar tillvara ditt barns nyfikenhet, vägleder det till respekt och ansvar för sig själv och andra. Vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla. Vi tar barnens behov på allvar när vi utformar miljö, verksamhet och skapar aktivitet. Vi har ett tydligt pedagogiskt syfte, allt inom läroplanens ramar.

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker. Vi bemöter varandra med empati och respekt. Vi samverkar i dialog: talar ärligt, lyssnar lyhört och beslutar ihop. Vi är inspirerade av Nonviolent communication, NVC. Vår värdegrund, glädje, nyfikenhet och trygghet, är det viktigaste redskapet när vi möter ditt barn. Värdegrunden är också utgångspunkten för vår vision, att stärka barns självkänsla.

Nyheter

Välkomna på visning av våra förskolor

Vänligen anmäl er till eva@angbybarnen.se senast 2 dagar innan visningen.


Informationen kommer att ske utomhus och två föräldrar i taget kan gå in och se lokalerna. Om ni eller barnet har förkylningssymptom så ber vi er komma på nästa visning.Mars
15/3 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
15/3 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
16/3 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
16/3 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
17/3 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Maj
3/5 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
3/5 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
4/5 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
4/5 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
5/5 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Varmt välkommna!


Läs mer
Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina

Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina


Utbildningar i Empatisk kommunikation

Start januari 2023


Äntligen är vi redo att starta upp våra kurser i empatisk kommunikation. Utbildningen lär dig grunderna i empatisk kommunikation. Vi delar med oss av våra erfarenheter, övningar och planeringar för att du sedan ska känna dig trygg att ta det vidare till din förskola. Läs mer under studiebesök och kurser.

Besök våra förskolor i Sverige och bli en del av vårt empatiska kommunikationsteam

Maj 29, 2023 (11:00) - Juni 1, 2023 (11:00)

Vill du veta mer om empatiutbildning för förskolemiljöer? Följ med på ett lärorikt besök på Ängbybarnens förskola. Läs mer under studiebesök och kurser.

Följ oss på Instagram

@angbybarnens_forskolor