Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Välkommen

Här kan du tryggt lämna ditt barn till pedagoger som är engagerad och kunniga och som ser vad just ditt barn behöver. Vi tar tillvara ditt barns nyfikenhet, vägleder det till respekt och ansvar för sig själv och andra. Vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla. Vi tar barnens behov på allvar när vi utformar miljö, verksamhet och skapar aktivitet. Vi har ett tydligt pedagogiskt syfte, allt inom läroplanens ramar.

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker. Vi bemöter varandra med empati och respekt. Vi samverkar i dialog: talar ärligt, lyssnar lyhört och beslutar ihop. Vi är inspirerade av Nonviolent communication, NVC. Vår värdegrund, glädje, nyfikenhet och trygghet, är det viktigaste redskapet när vi möter ditt barn. Värdegrunden är också utgångspunkten för vår vision, att stärka barns självkänsla.

Nyheter

Välkomna på visning av våra förskolor

Vänligen anmäl er till eva@angbybarnen.se senast 2 dagar innan visningen.


Informationen kommer att ske utomhus och två föräldrar i taget kan gå in och se lokalerna. Om ni eller barnet har förkylningssymptom så ber vi er komma på nästa visning.


September
28/9 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
28/9 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
29/9 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
29/9 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
30/9 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

November
23/11 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
23/11 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
24/11 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
24/11 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
25/11 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Januari
25/1 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
25/1 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
26/1 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
26/1 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
27/1 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Mars
15/3 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
15/3 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
16/3 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
16/3 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
17/3 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Maj
3/5 Birkamyntet 8.30 (Ängbyplan)
3/5 Ängbygården 9.15 (Ängbyplan)
4/5 Blomstermåla 8.30 (Islandstorget)
4/5 Gökboet 9.15 (Islandstorget)
5/5 Möjbro 8.30 (Åkeshov)

Varmt välkommna!


Läs mer

Följ oss på Instagram

@angbybarnens_forskolor