Empatisk kommunikation

Hjärtat i vår verksamhet

Studiebesök med huvudtema empati

I 15 års tid har vi på olika sätt implementerat empatisk kommunikation på våra förskolor. Vi hämtar inspiration från Nonviolent Communication, NVC, en kommunikationsmodell utvecklad av den amerikanska psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. Med ett empatiskt förhållningssätt ökar möjligheterna att mötas med respekt, förstå olika behov, önskemål och samtala på ett sätt som leder till gemensam utveckling. Under ett studiebesök hos oss delar vi med oss av hur vi på olika sätt underhåller, övar och utvecklar vårt empatiska förhållningssätt både till vuxna och barn.

Vi berättar om olika projekt vi deltagit i och lärt av, hur vi organiser och planerar vår träning och hur det fungerar i vår vardag. Vi erbjuder även workshop för vuxna där ni får möjlighet att pröva på olika övningsmaterial. All träning syftar till att bidra till en ökad medvetenhet runt din egen empatiska förmåga att lyssna, både till dig själv och din omgivning.

Har du frågor och vill veta mer kontakta:
katarina@angbybarnen.se
070783 77 58